Voorschrift Zorgtoewijzing 2022 beschikbaar

Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2022 is gepubliceerd. 

3 december 2021 

Voorschrift Zorgtoewijzing 2022 

Het Voorschrift 2022 bevat geen grote wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen die nu in het voorschrift zijn opgenomen zijn de tabellen Wachtstatus/ Rollen, de subsidieregeling ADL-assistentie, de toeslag ademhalingsondersteuning thuis en de beschikking Meerzorg na verhuizing. De lopende ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van Meerzorg, worden nog verwerkt.

In 2021 zijn de navigatiemogelijkheden in het voorschrift al uitgebreid. Dit is doorgetrokken naar deze versie. Er is naast een “schone” versie ook een variant beschikbaar waarin wijzigingen via een grijze arcering zichtbaar zijn gemaakt. Zo kunt u makkelijk zien wat er gewijzigd is. Ook is de publicatie van het Voorschrift dit jaar eerder, vroeg in december, zodat iedereen voldoende tijd heeft om zich op het nieuwe voorschrift voor te bereiden.

Het Voorschrift Zorgtoewijzingmaakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2022 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en geldt voor alle zorgaanbieders die Wlz-zorg leveren in Nederland. De actuele versie van het Voorschrift vindt u op onze website. 

Menzis Zorgkantoor informeert aanbieders
Iedere maand organiseren we vragenuurtjes waar u uw vragen kunt stellen. Verschillende situaties kunnen besproken worden of er kan met een medewerker en/of andere aanbieder overlegd worden. De eerst volgende data zijn in 2022 en staan gepland op dinsdag 18 januari van 15:00 tot 16:00 uur. Op donderdag 17 februari van 15:00 tot 16:00 uur en op dinsdag 22 maart van 15.00 tot 16.00 uur. 
U kunt zich aanmelden door te mailen naar: wachtlijstwlz@menzis.nl.


Daarnaast worden er in 2022 ook kennissessies georganiseerd over het Voorschrift Zorgtoewijzing. De data en aanmeldmogelijkheid vindt u binnenkort op onze website.