De cliënt centraal

Jan Megens - manager Zorgkantoor – is per 1 november aan de slag gegaan als programmadirecteur Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) bij het Ministerie van VWS. Een persoonlijke boodschap voor u.

In ons werk bij het Zorgkantoor is 1 ding écht belangrijk. En dat is de cliënt; de kwetsbare mens die van langdurige zorg afhankelijk is. In de 7 jaar dat ik bij het Zorgkantoor werkzaam ben geweest, kijk ik met trots terug op alle initiatieven die de cliënt centraal stelden. Een voorbeeld dat me direct te binnen schiet, is de meerjarige contractering. We contracteerden eerder voor 1 of 2 jaar, terwijl de wet ook de mogelijkheid bood voor 5 jaar. Dat zijn we als eerste zorgkantoor gaan doen. Dit gaf u de rust en ruimte om écht iets te betekenen voor deze kwetsbare doelgroep.

Een persoonlijke boodschap voor u:

Jan Megens, directeur Menzis Zorgkantoor

Inzet voor ouderen

Per 1 november ga ik dus aan de slag bij het Ministerie van VWS als programmadirecteur Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Voor mij een prachtige stap waar ik mag werken voor en met de doelgroep kwetsbare ouderen. Een doelgroep die me nauw aan het hart ligt en waar ik zelf een sterke visie op heb.

In deze job mag ik de verbinding leggen met externe partijen en partners. En er vooral voor zorgen dat het plan dat er ligt écht gerealiseerd gaat worden. Ik wil me er sterk voor maken dat we wegblijven van ‘probleem denken’, dat we naar een oplossing toe werken. Want ouder worden in Nederland ís geen probleem. Onderdeel van de oplossing is dat we goed luisteren naar ouderen door mét ouderen en hun vertegenwoordiging te spreken. In plaats van óver ouderen te praten.

Eigenlijk zoals ik ook altijd met u het gesprek ben aangegaan. Door te luisteren en consequent te blijven zoeken naar mogelijkheden, samen met u. Deze gesprekken zet ik voort. Vanuit een andere setting, maar we komen elkaar ongetwijfeld weer tegen.

Bedankt voor uw vertrouwen in het Zorgkantoor.

Jan Megens