Coöperatie Menzis zet zich in voor vluchtelingen uit Oekraïne

Iedereen heeft recht op zorg; vluchteling of niet. 

De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. De beelden en de berichten die hierover verschijnen in het nieuws raken ons. Of je er zelf familie of vrienden hebt wonen of op een andere manier met hen verbonden bent. We zien ook veel van onze medewerkers zich inzetten om vluchtelingen te helpen, van het bieden van opvang tot inzamelingsacties. Het is hartverwarmend om te zien dat er op zoveel plekken initiatieven ontstaan om deze mensen te helpen. Want dat is juist zo nodig. 

24 maart 2022 

Coöperatie Menzis zet zich in voor zorg die hard nodig is
Samen met andere zorgverzekeraars zorgen we er bij Coöperatie Menzis voor dat alle Oekraïners die tijdelijk naar Nederland komen de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Of dit nu acute medische zorg is, geboorte- en kraamzorg of zorg voor ouderen. Het verlenen van deze zorg wordt volledig vergoed via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïners die hier zorg nodig hebben, betalen hiervoor geen eigen bijdrage.
We vinden dat iedereen recht heeft op zorg en zetten ons in om dat voor elkaar te krijgen. Want ziek of gezond, jong of oud. Vluchteling of niet. We willen dat ieder mens mee kan doen in onze samenleving.

We doen dit met elkaar en voor elkaar.

Bent u zorgverlener en wilt u meer informatie over de regeling? CAK - Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (hetcak.nl)

Vraagt een vluchteling asiel aan in Nederland? Dan valt de vluchteling onder de regeling medische zorg asielzoekers.