Aanleveren vragenlijst voor registratie gehandicaptenzorg

Voor de basisinformatie van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg wordt gewerkt aaneen landelijke registratie. Daarmee wordt voor zorgzoekers via ZorgkaartNederland een actueel en toegankelijk overzicht van zorg en voorzieningen beschikbaar. Daarnaast hoeven zorgaanbieders op termijn niet meerdere keren dezelfde informatie aan te leveren. 

Eenmalige aanlevering basisinformatie

Vektis zorgt voor een landelijke registratie waardoor de gegevens beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld Patiëntenfederatie Nederland, zorgkantoren en ZorgkaartNederland. Een deel van de zorgaanbieders heeft de basisinformatie al aangeleverd. De overige zorgaanbieders wordt opgeroepen dit alsnog te doen. Alle zorgaanbieders hebben een uitnodiging ontvangen om de informatie via de digitale vragenlijst in te voeren.

De basisinformatie en eventuele aanpassingen hierop wordt daarmee op één plek geregistreerd en direct doorgevoerd op alle relevante cliëntomgevingen (enkelvoudig registreren, meervoudig gebruik). Hiermee wordt een begin gemaakt met de transitie naar één bronregister voor deze informatie waarmee in de nabije toekomst de administratieve lasten voor partijen verminderen.

1x per jaar aanlevering of controle gegevens

Zorgverzekeraars hebben deze basisinformatie nodig voor het inkopen en contracteren van zorg. Vektis legt deze gegevens samen met de gegevens in het AGB-register vast en informeert zorgverzekeraars. Voor zorgaanbieders betekent dit dat in de toekomst nog maar 1 keer per jaar gegevens hoeven te worden aangeleverd of gecontroleerd.
De landelijke registratie is een resultaat van een traject dat Patiëntenfederatie Nederland, een aantal zorgkantoren en Vektis eind 2021 zijn gestart. Doel van het traject is om zorgzoekers een actueel, toegankelijk en consistent overzicht van het zorg- en voorzieningenaanbod in de gehandicaptenzorg te geven. Dit landelijke overzicht staat op ZorgkaartNederland.

Wat is de relatie met KIK-V?

KiK-V is een programma onder regie van Zorginstituut Nederland dat zich richt op het inzichtelijk maken van kwaliteitsinformatie van de verpleeghuizen. Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg zijn nog niet aangesloten bij Kik-V. Er vindt afstemming plaats om te voorkomen dat zowel nu als in de toekomst geen informatie dubbel wordt opgevraagd.

Meer informatie

Meer informatie over de landelijke registratie en de aanvullende vragenlijsten voor de gehandicaptenzorg staat op de website van Vektis.