Aanpassing tarief huishoudelijke hulp

Per 01-01-2023 wordt het tarief voor de Huishoudelijke Hulp (H117) aangepast van 86% naar het gunningspercentage. Ons huidig regionaal inkoopkader Wlz 2019-2023 is hierop aangepast door het schrappen van de zin over de Huishoudelijke Hulp.

Deze aanpassing is terug te vinden in het hoofdstuk Partnership, paragraaf ‘starttarief 92% Regionaal Inkoopkader Wlz 2019-2023 (pagina 26).  

De aanpassing gaat in per 01-01-2023 en wordt automatisch aangepast voor de zorgaanbieders die al een contract hebben voor de prestatiecode Huishoudelijke Hulp (H117).