Alle formulieren meerzorgsystematiek beschikbaar

We informeren u graag dat nu alle formulieren voor 2023 beschikbaar zijn, die horen bij de nieuwe meerzorgsystematiek. Deze nieuwe systematiek is vanaf 1 oktober ingegaan.

Aangepaste versie rekentool 2022

Op basis van eerste feedback zijn de volgende aanpassingen toegepast:
- Titelblokkering uitgezet op blad Aanvraag individueel;
- De kopregel op tabblad ‘Totaal overzicht meerzorg’ is groter gemaakt; de tekst was niet helemaal leesbaar.
Voor het aanvragen voor groepsmeerzorg is een apart document ‘Dagprogramma’ gepubliceerd. Nu kan voor elk groepslid een dagprogramma worden ingevuld.

Formulieren 2023 beschikbaar

De formulieren 2023 zijn volledig beschikbaar. Berichtgeving over aanlevertermijnen van (her)aanvragen 2023 volgt nog.

Naar pagina meerzorg