Minder registreren, meer tijd voor contact

Menzis Zorgkantoor werkt in het project 'Regelarm verantwoorden' met de zorgkantoren CZ en Zilveren Kruis samen met Stichting Philadelphia Zorg. In dit project staat centraal hoe we zorg anders kunnen verantwoorden. Zodat administratie minder tijd kost en er meer tijd overblijft voor het geven van zorg.

Onderdeel van het project is de ontwikkeling van een nieuw cliëntdossier. Het nieuwe dossier is beknopter en bevat alleen nog de belangrijkste zaken en bijzonderheden die nodig zijn om te weten in de goede begeleiding van cliënten.

Aljan Ottema, regiomanager Zorg team Noord & Oost zegt hierover: "Vanuit het Menzis Zorgkantoor zijn we blij met dit initiatief. Minder onnodig vastleggen en meer focussen op wat cliënten nodig hebben. En meer tijd voor écht contact. Vanuit een basis van vertrouwen in Philadelphia en de expertise van haar zorgprofessionals om hun cliënten te geven wat ze nodig hebben. Om dat centraal te stellen, in plaats van het papierwerk. We zijn blij dat dit experiment aan slaat en er nu ook meer locaties van Philadelphia aanhaken."

Anders verantwoorden

Caro Verlaan, senior manager Langdurige Zorg bij CZ zorgkantoor: "Als zorgkantoren zijn wij ervoor verantwoordelijk dat het budget binnen de Wlz doelmatig besteed wordt aan kwalitatief goede zorg. Het gaat om veel gemeenschapsgeld, dus het is belangrijk dat zorgorganisaties verantwoording afleggen over hoe ze die gelden besteden. Maar wel op een manier waarbij medewerkers hun tijd zoveel mogelijk kunnen besteden aan de zorg voor cliënten. In het project Regelarm Verantwoorden gebruiken we het cliëntdossier nu op een andere manier. Door te kijken of we gebruik kunnen maken van andere data die toch al geregistreerd of gelogd worden. Bijvoorbeeld gegevens over gewerkte uren en kwaliteitsgesprekken met cliënten."

Lees verder op de website van Philadelphia over het nieuwe cliëntendossier.

Twee vrouwen praten op bank