Terugblik bijeenkomsten meerzorg met downloads

Op 17 en 24 november hebben we vanuit Menzis Zorgkantoor in totaal drie bijeenkomsten georganiseerd voor zorgaanbieders over de nieuwe meerzorgsystematiek. In deze bijeenkomsten is de totstandkoming en de nieuwe systematiek kort toegelicht en zijn de verschillende stappen rondom een meerzorgaanvraag toegelicht. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen.

Op de pagina meerzorg is de presentatie en de antwoorden op gestelde vragen gepubliceerd. Vanuit het Zorgkantoor kijken we terug op goede bijeenkomsten en willen we de deelnemers nogmaals hartelijk danken voor hun aanwezigheid.

Ga naar pagina meerzorg