Langdurige zorg toekomstbestendig

Vanuit het ministerie van VWS zijn een aantal programma’s gestart om de langdurige zorg toekomstbesteding te maken. We lichten er twee uit: het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Programma Toekomstbestending Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ).

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

Om de Wlz specifiek voor de ouderenzorg toekomstbestendig te maken is het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gestart. Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen wat ouderen willen. En om ervoor te zorgen dat, gezien de arbeidsmarktproblematiek en stijgende zorgvraag, de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden.

Met het WOZO-programma leggen de verschillende partijen uit de ouderenzorg een nieuwe norm vast: zelf als het kan; thuis als kan; digitaal als het kan.

Dit moet ertoe leiden dat ouderen zo lang mogelijk de regie op het eigen leven houden. Voor ouderen met de meest complexe zorgvragen blijft waar nodig een plek in een verpleeghuis beschikbaar.

Het doel van het WOZO-programma is om de komende jaren een verandering op gang te brengen waardoor deze nieuwe norm in heel Nederland werkelijkheid wordt. Hiervoor heeft het ministerie van VWS 770 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de komende vijf jaar. Dit geld wordt onder andere beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling om woningen te realiseren waar ouderen en jongeren samenwonen (intergenerationeel wonen), het inzetten van coaches voor het goed inzetten en opschalen van technologische innovaties, en een subsidieregeling voor de inzet van gezondheidstechnologie thuis.

Eind dit jaar wordt meer informatie verwacht over de nadere invulling van het WOZO-programma.

Meer informatie leest u op de website van het Ministerie van VWS:
Rapport WOZO
Nieuwsbericht

Programma Toekomstbestending Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ)

Specifiek voor de arbeidsmarktproblematiek is het ministerie van VWS ook het programma Toekomstbesteding Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ) gestart. Hiermee wil het ministerie de uitdagingen oppakken die er liggen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Het programma moet leiden tot concrete afspraken over welke acties de komende periode in gang worden gezet om een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn te realiseren. Daarbij wordt een link gelegd met andere uitvoeringsprogramma, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Wat zijn de uitdagingen op de arbeidsmarkt? In het kort gaat het erom dat de zorgvraag harder stijgt dat de economie en de beroepsbevolking. Er is al jaren een tekort aan zorgmedewerkers en dat zal ook in de komende jaren het geval zijn. Nu werkt al ongeveer 1 op de 6 werknemers in de zorg. Om aan de zorgvraag te voldoen zou in 2040 1 op de 4 werknemers in de zorg moeten werken. Dit is niet haalbaar. Het werk moet daarom anders georganiseerd worden om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen zonder dat heel veel extra werknemers nodig zijn.

Het programma TAZ richt zich op drie thema’s:
1. Innovatieve werkvormen: het anders organiseren van het zorgproces met behulp van sociale en technologische arbeidsbesparende innovaties.
2. Behoud van medewerkers: door goed werkgeverschap en het vergroten van het werkplezier.
3. Leren en ontwikkelen: door blijvende aandacht voor ontwikkelingen mee kunnen groeien met anders werken in de zorg.

Meer informatie leest u op de website van het Ministerie van VWS:
Rapport WOZO
Nieuwsbericht