Format meerzorgplan 2023

Volgens de regeling meerzorg moet u in een aantal situaties een meerzorgplan indienen bij het Zorgkantoor.
Voor het meerzorgplan maakt u gebruik van een landelijk uniform format.

Het format voor het meerzorgplan 2023 is gepubliceerd op de pagina meerzorg. Hier leest u ook wanneer een meerzorgplan verwacht wordt en wanneer deze ingediend moet worden bij het Zorgkantoor.

Ga naar pagina meerzorg

Regiobeelden GZ, GGZ en V&V

In onze regio's: Groningen, Twente, Arnhem

Bekijk regiobeelden Zorgkantoor