Plannen voor extra verpleegzorg blijven achter op de vraag

Om aan de groeiende zorgvraag te blijven voldoen, is uitbreiding van de capaciteit van de verpleegzorg nodig. Zorgkantoren, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben bij zorgaanbieders in de regio opgevraagd wat hun uitbreidingsplannen voor de komende jaren zijn.

Ook is in kaart gebracht hoeveel plannen de afgelopen jaren zijn gerealiseerd en welke regionale samenwerking er is. Deze informatie is verwerkt in 31 regiomonitors. Uit de monitors blijkt dat de uitbreiding achter blijft op de verwachte vraag. Er ligt een grote uitdaging om in samenwerking met de partijen die betrokken zijn bij het programma Wonen en Zorg voor Ouderen de plannen beter aan te laten sluiten bij de vraag naar zorg.

Lees het complete nieuwsbericht op de website van ZN

Bekijk landelijk beeld en 31 regionale plannen