Circulair werken: waarom onnodig iets weggooien wat nog waarde heeft?

Samenwerking met Kersten Hulpmiddelen

Circulair werken wordt binnen de zorg steeds belangrijker. Het is niet voor niks één van de vijf pijlers van de Green Deal 3.0: alle partijen in de zorgketen zetten zich samen in voor het verduurzamen van de zorg.

Menzis hecht veel waarde aan de nieuwe Green Deal en zette hier haar handtekening over eind vorig jaar. Zo worden de uitgangspunten en doelen in het zorginkoopbeleid en in afspraken met zorgaanbieders meegenomen. Daarom zijn we bij het Menzis Zorgkantoor ook verheugd te melden dat we opnieuw een mooie samenwerking aangaan met Kersten Hulpmiddelen voor de komende drie jaar voor het herverstrekken van rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen in de Wlz.

Duidelijke duurzaamheidsvisie

We hebben beide een duidelijke visie rondom duurzaamheid, en vinden elkaar in deze samenwerking.

Kersten werkt vanuit het herverstrekkingsprincipe. Ze kijken naar de basis (een rolstoelframe) en de losse onderdelen, zoals bijvoorbeeld arm- of beensteunen. Als een stoel of een onderdeel op een veilige wijze opnieuw kan worden ingezet, dan doet Kersten dat. Alles vanuit de gedachte: waarom onnodig iets weggooien wat nog waarde heeft?

Bijna elk onderdeel, tot de schroefjes aan toe, wordt schoongemaakt, waar nodig gerepareerd en geschikt gemaakt voor herinzet. Zo wordt 85% van alle rolstoelen hergebruik. Dit bespaart aanzienlijke hoeveelheden aan grondstoffen, CO2 uitstoot, onnodige nieuwe aanschaf en daarmee zorgkosten.

Kersten gaat steeds een stap verder. Van 2 losse onderdelen 1 nieuw product maken, afgekeurde onderdelen terugbrengen in het productieproces en uiteindelijk toewerken naar maximale recycling en minimale reststromen. Dat proces is in 2007 gestart en is nooit helemaal af. Zeker met de 2030 en 2050 doelstellingen in het achterhoofd is er nog veel werk aan de winkel. Als Zorgkantoor maken we deze transitie mede mogelijk.

Extra bijzonder

Wat dit proces extra bijzonder maakt, is dat mensen worden ingezet met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Kersten is naast een groene dus ook een inclusieve werkgever en heeft als eerste en enige in de branche het TNO- keurmerk PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) trede 3.

Lees meer over het beleid op duurzaamheid van Coöperatie Menzis.