Publicatie Nota van Inlichtingen meerjarig inkoopbeleid Wlz week uitgesteld

Het beantwoorden van de vele vragen over het Regionaal Inkoopbeleid 2024-2026 kost Menzis Zorgkantoor, net als alle andere zorgkantoren, meer tijd omdat we het belangrijk vinden dit secuur te doen. De publicatie van de beantwoording wordt daarom een week uitgesteld. Zorgaanbieders worden via de Nota van Inlichtingen op 7 juli ge├»nformeerd.

Met het meerjarig inkoopbeleid organiseren de zorgkantoren de beste zorg in de regio in het belang van de klant. De publicatie van het meerjarig regionaal inkoopbeleid voor de langdurige zorg op 1 juni 2023 heeft bij de verschillende zorgkantoren tot tienduizenden vragen van zorgaanbieders geleid. Zorgkantoren waarderen de belangstelling van zorgaanbieders voor het nieuwe meerjarig inkoopbeleid.

Planning in zijn geheel opgeschoven

De afgelopen weken zijn onze medewerkers fulltime bezig geweest met de inventarisatie en beantwoording van deze vragen. Om de grote hoeveelheid vragen zorgvuldig te beantwoorden, hebben we meer tijd nodig. Dit betekent dat we de zogeheten Nota van Inlichtingen, waarin wij de vragen beantwoorden, op 7 juli 2023 publiceren (in plaats van 30 juni 2023). De start van de inschrijving door zorgaanbieders begint daardoor ook op 7 juli. De sluiting van de inschrijving is ook een week verschoven, tot en met 4 augustus 17.00 uur, om zorgaanbieders voldoende tijd te geven voor de inschrijving.

Elk zorgkantoor heeft in dit inkoopbeleid voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft worden aangegaan. Wat de zorgkantoren nodig achten om deze uitdagingen aan te gaan en hoe zij zo de langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft toegankelijk en betaalbaar houden, staat in de gezamenlijke visie. Deze visie vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.