Zorgkantoren contracteren onafhankelijke cliëntondersteuning voor 2024-2025

Cliëntondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de zorg. Wij lichten graag toe hoe Menzis Zorgkantoor zorgkantoor onafhankelijke cliëntondersteuning contracteert voor 2024-2025.

In het inkoopbeleid en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden voldoen aan (kwaliteits)eisen. In het inkoopbeleid 2024-2025, de bestuursverklaring en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld.

In de Nota van inlichtingen staan de correcties

Naar aanleiding van vragen van OCO-organisaties over het inkoopbeleid 2024-2025, hebben we correcties en aanvullingen opgenomen.

De inkoopronde 2024

U kunt zich inschrijven tot en met 1 augustus 2023, 17.00 uur. In hoofdstuk 6 van het inkoopbeleid OCO 2024-2025 staat hoe u dat doet. In het inkoopbeleid OCO 2023-2024 en de overeenkomst 2024 staat welke informatie Menzis Zorgkantoor van u nodig heeft als onderbouwing van uw inschrijving.

Organisaties die ingeschreven hebben, ontvangen uiterlijk 15 september 2023 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak er gemaakt kan worden voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2024. De verdere planning vindt u op de pagina Onafhankelijke cliëntondersteuning 2024-2025.