Publicatie Nota van Inlichtingen 2024

Publicatie Nota van Inlichtingen

Publicatiedatum: 7 juli 2023

Vandaag is de Nota van Inlichtingen op onze website gepubliceerd, die bij de landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg en het Regionaal Inkoopbeleid 2024-2026 hoort. Dit is een week later dan initieel gepland, omdat we meer tijd nodig hadden om de vele binnengekomen vragen secuur te kunnen beantwoorden.

In de Nota van inlichtingen vindt u de antwoorden op de vragen die door u naar aanleiding van het Inkoopbeleid zijn gesteld. Bij het verwerken en beantwoorden van de vragen hebben wij de vragen met een gelijke strekking samengevoegd. En op de vragen met de gelijke strekking, een eensluidend antwoord gegeven. Tevens zijn vragen door ons geanonimiseerd.

De oude versies zijn vervangen door de nieuwe versies. Daarnaast is een overzicht van deze wijzigingen gepubliceerd.

Planning

In de planning op onze website vindt u alle belangrijke data in de procedure voor de zorginkoop 2024. Doordat de Nota van Inlichtingen een week later is gepubliceerd, verschuiven ook de data van inschrijving en de sluiting van de inschrijving:

  • 7 juli 2023: start inschrijving voor de zorginkoop Wlz 2024 via Mercell
  • 4 augustus 2023 om 17.00 uur: sluiting inschrijving
  • Alle documenten zijn te vinden op onze inkooppagina 2024-2026.