Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Het opstellen en analyseren van de data voor de regiomonitor vraagt capaciteit van zowel de zorgaanbieders als de zorgkantoren. Zorgkantoren hebben de afgelopen maanden hun zorginkoop vormgegeven op basis van het nieuwe meerjarig inkoopbeleid. Zij vinden het belangrijk om de regiomonitor zorgvuldig op te stellen. Daarom is besloten om niet half december, maar eind februari de regiomonitor 2023 te publiceren.

Meer informatie leest u hierover op de website van Zorgverzekeraars Nederland.