Subsidieregeling extramurale behandeling


De subsidieregeling extramurale behandeling is verlengd tot 1 januari 2020. Zorginstituut Nederland adviseerde eerder om de extramurale behandeling van de voormalige AWBZ over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Omdat er veel voorbereidingstijd nodig is voor een zorgvuldige implementatie, streeft minister Bruins er nu naar deze zorg per 1 januari 2020 in de Zvw onder te brengen. Zo schrijft hij in een Kamerbrief. Daarom is de subsidieregeling tot die tijd verlengd. 

Om hoeveel geld gaat het?

Voor 2018 is het subsidieplafond 65 miljoen euro. Zorginstituut Nederland heeft het subsidiebudget verdeeld over de zorgkantoren die de subsidieregeling extramurale behandeling uitvoeren. 

Contract en afspraken 2018

Hieronder bij downloads vindt u het document over het beleid voor het jaar 2018 en de wijze waarop wij de productieafspraken binnen de Subsidieregeling extramurale behandeling maken. Ook vindt u in dit document een uitwerking van de wijzigingen in de subsidieregeling extramurale behandeling ten opzichte van 2017.

Daarnaast vindt u bij de downloads de bestuursverklaring, de overeenkomst en de lijst van gecontracteerde zorgaanbieders voor het jaar 2018.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.