Help uw klanten bij de overgang van de GGZ naar de Wlz

De overgang naar de Wlz kan bij uw klanten veel teweegbrengen en vragen oproepen. Uw begeleiders spelen een belangrijke rol bij het informeren hierover. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor uw klanten bij ontvangst van correspondentie over de Wlz. We vinden het belangrijk dat uw begeleiders goed geïnformeerd zijn om de eerste klantvragen optimaal te kunnen beantwoorden. Daarom hebben we voor uw begeleiders de recente ontwikkelingen en belangrijkste informatiebronnen op een rijtje gezet.

9 januari 2020

Ontwikkeling

De eerste ontwikkeling is het indicatietraject Wlz dat op 2 januari 2020 is begonnen. Dit indicatietraject loopt volgens planning tot oktober 2020. Het kan zijn dat u al een afspraak heeft met het CIZ om uw klanten te laten indiceren voor de Wlz. Uw klanten kunnen ook zelf een aanvraag bij het CIZ indienen.

Informatiebronnen

Website VWS over de toegang GGZ in de Wlz
Op de website www.informatielangdurigezorg.nl vindt u de actuele informatie aan over de directe toegang GGZ naar de Wlz. Het ministerie van VWS verzorgt deze website en voorziet deze dan ook van de meest recente informatie. We raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

Correspondentie gericht aan klanten

Indicatiebesluit CIZ
Wanneer klanten een aanvraag doen voor een Wlz indicatie, krijgen zij een indicatiebesluit van het CIZ.
In het indicatiebesluit staat:

  • Welke zorgbehoefte de klant heeft; het zorgprofiel.
  • Vanaf welke datum de klant recht heeft op deze zorg.
  • Wanneer het recht op deze zorg stopt.

Menzis Zorgkantoor krijgt digitaal een afschrift van een positieve indicatie. Het CIZ kan ook een negatief besluit nemen en stuurt dan een negatieve beschikking naar de klant. Als de klant het niet eens is met de (negatieve of positieve) beschikking van het CIZ, is er een mogelijkheid om bezwaar hiertegen aan te tekenen. Op de website van het CIZ vindt u uitleg hoe u bezwaar kunt aantekenen.

Welkomstbrief van het Zorgkantoor

Na ontvangst van het positieve besluit stuurt Menzis Zorgkantoor binnen 14 dagen een welkomstbrief naar de betreffende klant. Er zijn drie verschillende brieven. De klant ontvangt de brief die past bij de opgegeven voorkeuren (zin, pgb, geen voorkeur).

  1. Brief 1 wordt verstuurd naar klanten die een voorkeur voor zorg in natura hebben opgegeven en waarbij de toekomstige zorgaanbieder bekend is. De klant ontvangt de brief als hij bij het CIZ heeft aangegeven van welke zorgaanbieder hij de zorg wil ontvangen
  2. Brief 2 wordt verstuurd naar klanten die bij het CIZ geen voorkeursaanbieder hebben doorgegeven. Als een klant deze brief ontvangt, maar toch wel een voorkeur heeft voor een bepaalde zorgaanbieder, kan hij deze voorkeur doorgegeven aan onze afdeling Zorgadvies op telefoonnummer 088 222 42 42.
  3. Brief 3 wordt verstuurd naar klanten die een voorkeur persoonsgebonden budget hebben opgegeven.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Er is een FAQ in ontwikkeling en deze is nog niet definitief. Zodra deze definitief is, plaatsten we deze op onze website.

We hopen dat met deze informatie uw begeleiders de klanten goed te woord kunnen staan over de komende wijzigingen. Zijn er toch nog onduidelijkheden of mist u informatie, neem dan contact op met Richard Trigg, productexpert GGZ Wlz. Dit kan via secretariaat Wlz, secretariaatwlz@menzis.nl of via telefoonnummer 088 222 90 12.