Zorgkantoren contracteren onafhankelijke clientondersteuning Wlz voor 2022

Cliëntondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de te ontvangen zorg. Wij lichten graag toe hoe de zorgkantoren onafhankelijke cliëntondersteuning contracteren voor 2022.
28 mei 2021

Voor het jaar 2022 hanteren we een eenjarig inkoopkader

Belangrijke reden om voor dit moment geen meerjarenkader te ontwerpen, ligt in een aantal toekomstige ontwikkelingen die in 2022 verder uitgekristalliseerd wordt. De resultaten van de Pilots Volwaardig Leven en een aantal andere lopende ontwikkelingen, vormen belangrijke input voor 2023 en verder. Vanaf 2023 zijn we van plan te gaan werken we met een meerjarig inkoopkader.

In het inkoopkader 2022 en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden voldoen aan (kwaliteits)eisen. In het inkoopkader 2022 en in de overeenkomst 2022 zijn deze eisen nader ingevuld.

Het contracteringsproces verloopt in een aantal stappen

  • Wij publiceren vanaf 28 mei 2021 het inkoopkader 2022
  • Tot 17 juni kunt u daarover vragen stellen via een mail naar oco@menzis.nl
  • Op 30 juni publiceren we de antwoorden waarna u kenbaar kunt maken of u voor een overeenkomst in 2022 in aanmerking wilt komen
  • Doe dit vóór 1 augustus 2021. Op bladzijde 12 van het inkoopkader leest u welke documentatie u hiervoor aanlevert
  • Uiterlijk 15 september hoort u of u in aanmerking komt voor een overeenkomst

Alle documenten inkoop OCO 2022 vindt op deze pagina.