VerpleegThuis, nu nadenken over later

Teun Toebes ging in gesprek met Ruben Wenselaar en collega's over de ouderenzorg. Teun deelt aan de hand van zijn ervaringen van wonen in een verpleeghuis zijn adviezen voor de ouderenzorg. 

7 december 2021 

VerpleegThuis

Dan ben je 21 en maak je de keuze om op een gesloten afdeling van een verpleeghuis te wonen. Teun Toebes deed het. In zijn boek ‘VerpleegThuis’ schrijft hij over de systemen die in de zorg en de samenleving heersen en hoe deze veranderd moeten worden. Het boek overhandigde Teun aan Ruben Wenselaar. In het digitale bijzijn van zorgexperts Algreet Tamminga en Emmy Wietsma ontstond er een interessant gesprek én herkenning. Zowel Algreet en Emmy hebben een achtergrond in de zorg en zijn in hun rol als zorgexpert bij Menzis nauw betrokken bij de dementiezorg.

Een interessant gesprek ontstond over hoe we het leven voor mensen met dementie waardig en leuk kunnen houden, hoe we mensen nu al kunnen laten nadenken over ouder worden en hoe we deze beweging in gang kunnen zetten. Daarin kwam ook de ambitie van Teun naar voren:
Teun: “Ik koos om nu in het verpleeghuis te gaan wonen. Nu heb ik nog iets te zeggen. Later, dan geldt de stem van mijn wettelijk vertegenwoordiger. Want zo is het geregeld in Nederland.”
Anders kijken naar de ouderenzorg
De ouderenzorg is een grote uitdaging. Ruben: “Dat moeten we met elkaar, als samenleving, anders gaan doen. Dat is een belangrijke opdracht voor de komende jaren.” Hoe bereid je je voor op het ouder worden? Hoe gaan we om met het tekort aan woningen voor ouderen? En hoe zorgen we dat dementiezorg niet alleen van de zorg blijft, maar een onderwerp wordt dat de hele samenleving raakt. Teun zijn belangrijkste tips voor ons? “Zie mensen met dementie als gelijkwaardig en laten we blijven bewegen.

Menzis en ouderenzorg
Bij Menzis staat eigen regie van iedereen voorop. Ook bij de kwetsbare ouderen die thuis wonen. Dat past bij onze visie op leefkracht. Leefkracht staat voor de positieve kracht van gezond leven, voor mentale fitheid, bewust bezig zijn met je gezondheid en voor meedoen in de maatschappij. In de ouderenzorg vinden we het belangrijk dat ouderen een eerste aanspreekpunt hebben, dat er op lokaal niveau wordt samengewerkt en dat de zorg waardgericht. Daarbij is er veel aandacht voor het informeren van ouderen als het thuis niet meer gaat. Zowel Menzis Zorgverzekeraar als Menzis Zorgkantoor zetten zich hier iedere dag voor in.

Meer weten over de ouderenzorg? Lees de visie van Menzis op menzis.nl.
Meer weten over de langdurige zorg? Lees meer op menziszorgkantoor.nl.