Nacalculatie kwaliteitsbudget 2021

Vanaf 1 maart kunnen aanbieders de verantwoording van het kwaliteitsbudget 2021 indienen in het Vektis portaal. De aanbieders die dit betreft hebben hierover bericht ontvangen.  10 januari 2022  

Nacalculatie kwaliteitsbudget 2021 

Aanbieders kunnen vanaf 1 maart de realisatiecijfers van het kwaliteitsbudget 2021 in vullen in het Vektis portaal. Dit kan tot uiterlijk 1 april 2022. Dit is nodig voor de verantwoording en de nacalculatie van het kwaliteitsbudget 2021. Hoe eerder de gegevens ingevuld zijn, hoe eerder er een correctie plaats kan vinden. Het is daarom belangrijk dat aanbieders zo snel mogelijk de gegevens invullen. 

De aanbieders die dit betreft ontvangen bericht van Menzis Zorgkantoor. 

Het zorgkantoor berekent de correctie 

Op basis van de realisatiecijfers berekent het zorgkantoor de correctie cliëntenmix en een gemotiveerde afwijking. Zorgaanbieders ontvangen uiterlijk 15 april 2022 de berekening via het Vektis portaal en een overzicht. In het overzicht staat hoe de correctie cliëntenmix en de gemotiveerde afwijking is berekend. 

Meer informatie over het kwaliteitskader en de aangepaste begrotingsmodellen vindt u op de pagina 'kwaliteitskaders' op onze website. 

In verband met Covid-19 is de berekening van de correctie cliëntenmix aangepast

Bij de herschikking zijn aanbieders geïnformeerd dat in verband met de regelingen Covid-19 een aantal definities zijn aangepast. Deze definities staan in de Toelichting investeringen kwaliteitsbudget 2021. Voor de berekening van de correctie cliëntenmix wordt rekening gehouden met de doorlopende kosten verpleeghuiszorg (zie paragraaf 7.2 beleidsregel doorlopende kosten SARS-CoV-2 virus).

Aangepast begrotingsmodel kwaliteitsbudget 2021 In het aangepaste model is 'de doorlopende kosten verpleeghuis' toegevoegd. Deze staat in stap 4 op tabblad Input Realisatie. Het zorgkantoor berekent de correctie cliëntenmix op basis van de gegevens van de nacalculatie 2021. Deze gegevens worden niet ingevoerd in het Vektis portaal. In de Aangepaste Toelichting begrotingsmodel KB 2021 staat in deel II meer informatie over de nacalculatie KB2021.

U vindt alle documenten op de pagina 'kwaliteitskaders' op onze website. 

Zorgaanbieders met een afspraak voor gemotiveerd afwijken ontvangen een specifiek verzoek om de realisatiecijfers aan te leveren

Als u een afspraak voor gemotiveerd afwijken PNIL en/of verzuim binnen het kwaliteitsbudget 2021 heeft, dan krijgt u binnenkort van ons een uitvraag om de realisatiecijfers voor verzuim en PNIL aan te leveren. Deze cijfers hoeft u dus niet in het Vektis portaal in te vullen. Wij berekenen op basis van uw realisatiecijfers, de gemotiveerde afwijking PNIL en verzuim en zetten de uitkomst uiterlijk 15 april 2022 in het Vektis portaal.

De datum indiening nacalculatie kwaliteitsbudget 2021 in het NZa portaal is nog niet definitief

Als de definitieve planning nacalculatie kwaliteitsbudget 2021 bekend is, informeren wij u. Dit geldt ook voor het rondrekenmodel en het accountantsprotocol kwaliteitsbudget 2021. Deze zijn bijna afgerond en worden op onze website gepubliceerd als deze definitief zijn.