Menzis Zorgkantoor publiceert inkoopdocumenten voor 2023

Vandaag heeft Menzis Zorgkantoor de beleidsdocumenten Wlz voor het jaar 2023 gepubliceerd. Wij hebben een meerjarenovereenkomst met elkaar gesloten tot en met 2023. Dit betekent dat u niet opnieuw de inkoopprocedure hoeft te doorlopen. Het inkoopbeleid 2019-2023 blijft de basis. Het enige wat u hoeft te doen is de honoreringslijst te bespreken met uw inkoper en deze vast te leggen in VECOZO.

Aanvullingen 2023 voor het landelijk inkoopkader 2021-2023

Voor de periode 2021-2023 is er een landelijk inkoopkader Wlz opgesteld. Voor 2023 zijn daar een paar wijzigingen in aangebracht. In het landelijke inkoopkader Wlz worden dezelfde beleidsthema’s gehanteerd als Menzis Zorgkantoor. Qua systematiek blijft Menzis Zorgkantoor de bij u bekende systematiek van honorering toepassen.

Het regionale deel van het inkoopkader heeft geen wijzigingen t.o.v. het inkoopkader 2022. Een update van de regiobeelden publiceren wij zo snel mogelijk.

Naar inkoopdocumenten 2023