Publicatie Nota van Inlichtingen OCO

Naar aanleiding van vragen van OCO-organisaties over het inkoopbeleid 2023, hebben we de antwoorden in een Nota van Inlichtingen opgenomen. U vindt deze op onze website.

Dit heeft niet geleid tot aanpassingen van het addendum inkoopkader of de overeenkomst.