Samen Circulair: Menzis Zorgkantoor ondersteunt initiatief dat hulpmiddelen hergebruikt

Ketenpartners in mobiliteitshulpmiddelen zetten binnen het initiatief ‘Samen Circulair’ nieuwe stappen om de CO2-uitstoot van hulpmiddelen te verminderen. Menzis Zorgkantoor ondersteunt dit initiatief.

Mobiliteitshulpmiddel duurzaam

Ketenpartners in mobiliteitshulpmiddelen voor langdurige zorg (Wlz) nemen al jaren hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Zij behoren zelfs tot de koplopers in circulariteit. Het herverstrekken van rolstoelen, scootmobielen en fietsen is dagelijkse praktijk in de branche. Op dit moment wordt minimaal 80% van de rolstoelen binnen Wlz-instellingen herverstrekt. Een rolstoel kan bijvoorbeeld tot wel 15 keer worden hergebruikt. Dit zijn cijfers om trots op te zijn, niet in de laatste plaats omdat het gaat over een maatschappelijke bijdrage en publieke gelden. Dit hebben we bereikt door samen te werken binnen de zorgketen op basis van het doelmatigheidsprincipe.

Samen circulair

De ketenpartners in mobiliteitshulpmiddelen gaan in 2024 nog een stap verder. Binnen het initiatief ‘Samen Circulair’ zijn depothouders, fabrikanten en zorgkantoren samen op zoek gegaan naar slimme oplossingen om de CO2-uitstoot verder verminderen. Er zijn diverse pilots opgestart om gebruikte materialen terug te brengen in het fabricageproces.
Een rolstoel die aan het einde van zijn levensduur is gekomen en volgens strenge kwaliteitseisen moet worden afgekeurd, bevat vaak nog waardevolle materialen. Losse onderdelen kunnen in bepaalde gevallen opnieuw worden ingezet. Het gebruikte onderdeel wordt gecontroleerd, kritisch beoordeeld en na goedkeuring teruggebracht in het productieproces van de fabrikant. Zo voorkomen we onnodige verspilling van grondstoffen.

Zorgketen verder verduurzamen

Mobiliteits-en revalidatiehulpmiddelen spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen die langdurige zorg nodig hebben. Zeker met de huidige druk op het zorgsysteem is efficiƫnte en adequate hulpmiddelenzorg onmisbaar. Daarnaast nemen ketenpartners in mobiliteitshulpmiddelen nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zoeken samen naar kansen om de zorgketen verder te verduurzamen. Met Samen Circulair willen wij anderen inspireren en onszelf uitdagen.