Hoe koopt Menzis Zorgkantoor zorg in?

Zorgkantoor regio

Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg niet alleen voor mensen die bij Menzis verzekerd zijn, maar voor alle inwoners in een zorgkantoorregio, ongeacht waar iemand verzekerd is. De Menzis zorgkantoren doen dat in de regio's Groningen, Twente en Arnhem. Deze laatste regio omvat niet alleen de stad Arnhem en de omliggende gemeenten, maar ook andere delen van Gelderland zoals de Achterhoek, de Gelderse Vallei en de Liemers. De regio Groningen omvat de hele provincie Groningen.

Inkoop van zorg

Bij de inkoop van zorg let het zorgkantoor er op dat er voldoende zorg wordt ingekocht, dat de zorg van goede kwaliteit is, dat zorg doelmatig wordt geleverd en dat u als zorgaanbieder aan de administratieve eisen voldoet die binnen de Wlz gelden. De geïndiceerde zorg en de klantvoorkeuren zijn nadrukkelijk uitgangspunt voor het organiseren van de langdurige zorg.

Dialoog

In de zorginkoop is de dialoog centraal gezet, opdat de kwaliteit (versterken van de basis, kwaliteit van leven en samenhang in de zorg) van de Wlz-zorg verbeterd wordt.

De intentie van Menzis is om met zorgaanbieders en cli├źnten in een voortdurende kwaliteitscyclus afspraken te maken over verbetering en doorontwikkeling van kwaliteit ten behoeve van onze klanten.

Tijd voor kwaliteit

Hoe gaat Menzis het aankomend jaar bezig met kwaliteit?

Tijd voor kwaliteit