Zorgkantoren contracteren onafhankelijke cliëntondersteuning voor 2023

Clientondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de zorg. Wij lichten graag toe hoe Menzis zorgkantoor onafhankelijke cliëntondersteuning contracteert voor 2023.

In het inkoopkader en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden voldoen aan (kwaliteits)eisen. In het inkoopkader 2022, het addendum 2023 en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld. Ga naar de inkoopdocumenten onafhankelijke cliëntondersteuning.

De zorgkantoren hebben besloten om de overeenkomsten met de huidige organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz in principe voort te zetten met een overeenkomst voor 2023.

De inkoopronde 2023 voor nieuwe organisaties

Er is per zorgkantoorregio ruimte voor maximaal 4 organisaties. Klik hier voor een overzicht van de organisaties die op dit moment actief zijn in de regio’s van Menzis Zorgkantoor.

Wij hebben besloten in de regio Twente in 2023 geen vierde organisatie te contracteren gezien de schaalgrootte van de regio, de druk op de budgetten en de voorbereiding voor nieuw inkoopbeleid OCO 2024. Als u voldoet aan de voorwaarden en u wilt in 2023 onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan cliënten in een regio waar nog ruimte is voor nieuwe organisaties, dan kunt u daar inschrijven.