Telefoonnummers

Scroll naar beneden voor de e-mailadressen van de afdelingen.

Belangrijke telefoonnummers

Heeft u vragen over de langdurige zorg of over uw pgb, maar bent u geen zorgaanbieder. Neem dan contact op met Zorgadvies of de afdeling pgb-Wlz.
U kunt ook gebruikmaken van het formulier voor consumenten.

  • Vragen over langdurige zorg: Afdeling Zorgadvies, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, 088 222 42 42
  • Vragen over uw pgb: Afdeling Pgb-Wlz, maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 15.30 uur, 088 222 49 49

Belangrijke telefoonnummers voor zorgaanbieders

Heeft u vragen over de langdurige zorg? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. De medewerkers zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
U kunt uw vraag ook online stellen in het contactformulier.

Adressen

Wilt u een van de kantoren van het Zorgkantoor bezoeken? Dan vindt u hier de adressen.

Adressen

Zorgregistratie

Telefoonnummer: 088 222 9000

Email: zorgregistratie@menzis.nl

Verantwoordelijk voor de administratieve vastlegging van de Wlz zorg.

  • Vragen over zorgtoewijzingen
  • Vragen over declaraties zorgaanbieders Wlz (AW319)

 

Verstrekkingen

Telefoonnummer: 088 222 90 05

Email: zorgaanbiederswlz@menzis.nl

Verantwoordelijk voor uitvoering van de processen rolstoelen, hulpmiddelen en mondzorg (boven-budgettair).

  • Vragen over mondzorg declaraties (MZ301)
  • Vragen over mondzorg machtigingen
  • Vragen over rolstoelen en hulpmiddelen declaraties (LH307)
  • Vragen over rolstoelen en hulpmiddelen machtigingen

Inkoop Wlz

Gecontracteerde zorgaanbieders

Neem contact op met uw zorginkoper over:

  • Inkoopvragen V&V, GZ en GGZ

 

 

Ongecontracteerde zorgaanbieders

Telefoonnummer: 06 8213 6829

Email: vos.joy@menzis.nl

Zorginhoudelijk advies

Voor vragen over het vastlopen in bemiddeling, meerzorg, zorgbeëindiging, zorgweigering, wet- en regelgeving en andere complexe casuïstiek.

Telefoonnummer: 088 - 222 42 42 

Mail naar ziawlz@menzis.nl

 

Crisisregisseurs

Een overzicht van alle contactgegevens vindt u op de pagina Crisiszorg.

Telefoonnummer: 088 222 44 30
Email: crisisregisseurs@menzis.nl

(ma t/m vrij 08.30-17.00 uur)

Overige vragen

Voor overige vragen Inkoop Wlz en agendabeheer zorginkopers, neem contact op met het betreffende secretariaat: