Ontwikkeling inkoopbeleid Wlz 2024 en verder

Hier vindt u belangrijke informatie over zorgaanbiedersbijenkomsten, zoals presentaties en terugkoppelingen.

Met elkaar in gesprek over het zorginkoopbeleid van de toekomst

2 mei 2022

In februari hebben een aantal zorgaanbiedersbijeenkomsten plaatsgevonden. Deze hebben we georganiseerd omdat Menzis Zorgkantoor het belangrijk vindt om aanbieders actief te betrekken in de ontwikkeling van het inkoopbeleid voor 2024 en verder.

Aan de hand van diverse maatschappelijk relevante thema’s zijn we het gesprek aangegaan met elkaar. De focus lag hierbij op de inhoud van het zorginkoopbeleid. De bijeenkomsten vonden digitaal plaats, in kleine groepen, per (sub) regio en per sector. Op deze manier was er voldoende ruimte en tijd om naar elkaar te luisteren én het goede gesprek te voeren.

In deze terugkoppeling geven we per sector (puntsgewijs) een weergave van de input die we hebben ontvangen op de besproken thema’s. Mist u items of wilt u iets toevoegen? Aanvullingen zijn van harte welkom en deze kunt u mailen naar uw inkoper.
Wij willen hierbij de deelnemers nogmaals hartelijk danken voor de gegeven input, deze gebruiken wij voor het verder vormgeven van het inkoopbeleid Wlz 2024 en verder.

Terugkoppeling bijeenkomsten

Bijeenkomst cliëntenraden

In april vond de digitale bijeenkomst van Menzis Zorgkantoor voor cliëntenraden plaats. U vindt de presentatie en notulen hiernaast terug.

Het volgende paneloverleg, op dinsdag 31 mei van 14.00 tot 15.30 uur, staat in het teken van het betrekken van het netwerk bij de zorg. De komende periode gebruiken wij om dit overleg voor te bereiden. Mocht u specifieke punten willen bespreken met betrekking tot dit onderwerp, dan horen wij dat natuurlijk graag via het mailadres: klantzorgkantoor@menzis.nl.

In mei ontvang u meer informatie over deze bijeenkomst.