Ontwikkeling inkoopbeleid Wlz 2024 en verder

Hier vindt u belangrijke informatie over zorgaanbiedersbijenkomsten, zoals presentaties en terugkoppelingen.

Transformatie en daadkracht voor duurzame toegankelijke langdurige zorg

12 april 2023

In maart hebben er 9 regiobijeenkomsten plaatsgevonden, per regio en per sector een bijeenkomst. Hierin hebben wij de contouren van het voorgenomen inkoopbeleid 2024 en de daaropvolgende jaren toegelicht. Op deze pagina vindt u de verslagen van deze bijeenkomsten en de bijbehorende presentaties. Op de gegeven en gepubliceerde documenten gelden als disclaimer dat de landelijke visie en het Menzis inkoopbeleid 2024 nog definitief moeten worden vastgesteld.

V&V GZ GGZ

Met elkaar in gesprek over het zorginkoopbeleid van de toekomst

2 mei 2022

In februari hebben een aantal zorgaanbiedersbijeenkomsten plaatsgevonden. Deze hebben we georganiseerd omdat Menzis Zorgkantoor het belangrijk vindt om aanbieders actief te betrekken in de ontwikkeling van het inkoopbeleid voor 2024 en verder.

Aan de hand van diverse maatschappelijk relevante thema’s zijn we het gesprek aangegaan met elkaar. De focus lag hierbij op de inhoud van het zorginkoopbeleid. De bijeenkomsten vonden digitaal plaats, in kleine groepen, per (sub) regio en per sector. Op deze manier was er voldoende ruimte en tijd om naar elkaar te luisteren én het goede gesprek te voeren.

In deze terugkoppeling geven we per sector (puntsgewijs) een weergave van de input die we hebben ontvangen op de besproken thema’s. Mist u items of wilt u iets toevoegen? Aanvullingen zijn van harte welkom en deze kunt u mailen naar uw inkoper.
Wij willen hierbij de deelnemers nogmaals hartelijk danken voor de gegeven input, deze gebruiken wij voor het verder vormgeven van het inkoopbeleid Wlz 2024 en verder.

Zorginkoopbeleid 2024 - 2026

Transformatie en daadkracht voor duurzaam toegankelijke langdurige zorg.

Naar inkoopbeleid 2024 - 2026

Themaweek 2021

Als startpunt voor de ontwikkeling inkoopbeleid 2024 en verder organiseerden we een themaweek. Wilt u het webinar (of compilatie) terugkijken en de presentaties bekijken? Kijk dan op de website pagina themaweek.

Terugkoppeling bijeenkomsten zorgaanbieders

Bijeenkomst cliëntenraden

Notulen van de afgelopen bijeenkomsten voor cliëntenraden vindt u hiernaast.