Inkoopdocumenten 2021

Tussentijds inschrijven via Negometrix

Publicatiedatum: 4 januari 2021

Vanaf 4 januari 2021 is het mogelijk voor zorgaanbieders zich in te schrijven om in aanmerking te komen voor een tussentijdse overeenkomst Wlz 2021-2023. De inschrijfprocedure vindt plaats via de online tenders van Negometrix. De sluitingstermijn is 29 januari 2021 om 17:00 uur.

Een locatiebezoek kan onderdeel zijn van de beoordeling. In verband met de ontwikkeling van het coronavirus zullen wij op dit moment geen locatiebezoek plannen, maar zal een gesprek digitaal plaatsvinden via MS Teams. In geval van positieve beoordeling zal de overeenkomst in gaan op 1 april 2021. Deze is van kracht tot uiterlijk 31 december 2023.

Wanneer kunt u zich tussentijds inschrijven?

  • Als u een geheel nieuwe zorgaanbieder in de Wlz bent en u wilt een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor;
    Als u een overeenkomst heeft met enig ander Zorgkantoor in Nederland en u wilt ook een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor;
    Als u een overeenkomst heeft met Menzis Zorgkantoor in 2021, maar u wilt zich in een nieuwe regio inschrijven.

Zorgaanbieders, met een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor, die in aanmerking willen komen voor nieuw zorgaanbod in de regio waarvoor een overeenkomst is, hoeven zich niet via Negometrix in te schrijven. Zij moeten dit bij de zorginkoper aangeven en een beknopt ondernemingsplan aanleveren.

Meer informatie vindt u in onze inkoopdocumenten 2021 en de werkinstructies van Negometrix, zoals hieronder op deze pagina gepubliceerd.

Zorginkoop 2019-2023

Op onze inkooppagina 2019-2023 informeren we u gedurende het jaar over de stappen die wij zetten op de thema’s uit ons vijfjarig beleid als ook over goede initiatieven vanuit zorgaanbieders.

Zorginkoopbeleid 2019-2023

Inkoop 2020

Bekijk de zorginkoopdocumenten van 2020.

Inkoop 2020

Inkoop 2019

Bekijk de zorginkoopdocumenten van 2019.

Inkoop 2019

Inkoopdocumenten 2021 ten behoeve van de zorginkoop 2019-2023

Op deze pagina staan alle documenten gepubliceerd die geldend zijn voor 2021 en horen bij de zorginkoop voor 2019-2023.

Regionale documenten inkoop Wlz

Werkinstructies Negometrix

Nota van Inlichtingen

Landelijke inkoopdocumenten

Aanvraag kwaliteitskader 2021

Publicatiedatum: 10 januari 2022

Het begrotings- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2021 is aangepast. U vindt de documenten en relevante informatie op de pagina kwaliteitskader.

Publicatiedatum: 23 oktober 2020

Hieronder vindt u het begroting- en verantwoordingsmodel 2021 met bijbehorende toelichting voor de aanvraag kwaliteitsbudget 2021. U heeft tot 31 december 2020 om het kwaliteitsplan en meerjarenbegroting in te dienen bij het zorgkantoor.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw zorginkoper.