Inkoopdocumenten 2022

Tussentijds inschrijven via Negometrix

Publicatiedatum: 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 is het mogelijk voor zorgaanbieders zich in te schrijven om in aanmerking te komen voor een overeenkomst Wlz 2022-2023. De inschrijfprocedure vindt plaats via de online tenders van Negometrix. De sluitingstermijn is 30 juli 2021 om 17:00 uur.
In geval van positieve beoordeling zal de overeenkomst in gaan op 1 januari 2022. Deze is van kracht tot uiterlijk 31 december 2023.

Wanneer kunt u zich tussentijds inschrijven?

  • Als u een geheel nieuwe zorgaanbieder in de Wlz bent en u wilt een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor;
  • Als u een overeenkomst heeft met enig ander Zorgkantoor in Nederland en u wilt ook een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor;
  • Als u een overeenkomst heeft met Menzis Zorgkantoor in 2021, maar u wilt zich in een nieuwe regio inschrijven.

In de procedure maken we onderscheid tussen bestaande en nieuwe zorgaanbieders. Voor de definities verwijzen we u naar pagina 24 van de aanvulling 2022 van het Landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023 na Nota van Inlichtingen.

Als uw organisatie zorg levert in meerdere regio's, dan moet er per regio een inschrijving via Negometrix ingediend worden. U kiest hierbij voor de sector waarin het merendeel (>50%) van de klanten deel van uitmaken. U kunt zich dus maximaal 3 keer inschrijven (voor Arnhem, Groningen en/of Twente). Meer informatie vindt u in onze inkoopdocumenten 2022 en de werkinstructies van Negometrix, zoals hieronder op deze pagina gepubliceerd.

Voldoet u op dit moment nog niet aan alle eisen om in te schrijven, dan heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de tussentijdse inschrijving in januari (startdatum contract 1 april 2022) en april 2022 (startdatum contract 1 juli 2022). Ook deze overeenkomsten kennen een einddatum van 31 december 2023.

Let op:
u kunt zich maximaal twee keer inschrijven om in aanmerking te komen voor een overeenkomst Wlz 2022.

V&V GZ GGZ
181067 Arnhem 181070 Arnhem 181072 Arnhem
181137 Groningen 181138 Groningen 181139 Groningen
180757 Twente 180975 Twente 181018 Twente

Inkoopdocumenten 2022 ten behoeve van de zorginkoop 2019-2023

Op deze pagina staan alle documenten gepubliceerd die geldend zijn voor 2022 en horen bij de zorginkoop voor 2019-2023.

Nota van Inlichtingen

Op 30 juni 2021 hebben we de Nota van Inlichtingen Menzis Zorgkantoor Inkoop Wlz 2022 gepubliceerd. Daarnaast is de Landelijke Nota van Inlichtingen Vraag en Antwoord 2022 bij Aanvulling Inkoopkader Wlz 2021-2023 en een overzicht wijzigingen bij de Aanvulling 2022 van het Landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023 gepubliceerd.
Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn er twee documenten aangepast, namelijk:

  • Bijlage 3 – Overeenkomst Menzis Zorgkantoor 2022-2023
  • Aanvulling 2022 van het Landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023 na Nota van Inlichtingen

We hebben de oude versies vervangen door deze nieuwe versies. De aanpassingen zijn gemarkeerd.

Inkoop 2021

Bekijk de zorginkoopdocumenten van 2021.

Inkoop 2021

Publieksversie van inkoopbeleid

Van het landelijk inkoopkader is ook een publieksversie gemaakt.

Publieksversie van inkoopbeleid

Regionale documenten inkoop Wlz

Landelijke inkoopdocumenten