Inkoopdocumenten 2022

Op deze pagina staan alle documenten gepubliceerd die geldend zijn voor 2022 en horen bij de zorginkoop voor 2019-2023. In december 2021 hebben we de inkoopdocumenten voor de pilot voor gespecialiseerde zorg ter behandeling van het syndroom van Korsakov gepubliceerd. Ook deze documenten vindt u op deze pagina.

Tussentijds inschrijven via Negometrix

Publicatiedatum: 1 april 2022

Vanaf 1 april 2022 is het mogelijk voor zorgaanbieders zich in te schrijven om in aanmerking te komen voor een tussentijdse overeenkomst Wlz 2022-2023. De inschrijfprocedure vindt plaats via de online tenders van Negometrix. De sluitingstermijn is 29 april 2022 om 17:00 uur.

Een locatiebezoek kan onderdeel zijn van de beoordeling, op dit moment weten wij niet of een bezoek tijdig kan plaatsvinden gezien de omstandigheden rondom het coronavirus. Als dit aan de orde is, nemen we contact met u op en zullen we naar de situatie op dat moment kijken of we het op locatie of via MS Teams kunnen plannen. In geval van positieve beoordeling zal de overeenkomst ingaan op 1 juli 2022. Deze is van kracht tot uiterlijk 31 december 2023.

Wanneer kunt u zich tussentijds inschrijven?

  • Als u een geheel nieuwe zorgaanbieder in de Wlz bent en u wilt een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor;
  • Als u een overeenkomst heeft met enig ander Zorgkantoor in Nederland en u wilt ook een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor;
  • Als u een overeenkomst heeft met Menzis Zorgkantoor in 2021, maar u wilt zich in een nieuwe regio inschrijven.

Zorgaanbieders, met een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor, die in aanmerking willen komen voor nieuw zorgaanbod in de regio waarvoor een overeenkomst is, hoeven zich niet via Negometrix in te schrijven. Zij moeten dit bij de zorginkoper aangeven en een beknopt ondernemingsplan aanleveren.

Een inschrijving dient in één keer volledig en juist te worden ingediend. Bijstelling en aanvulling is niet toegestaan. Een zorgaanbieder mag maximaal twee keer inschrijven om in aanmerking te komen voor een overeenkomst Wlz 2022.

Meer informatie vindt u in onze inkoopdocumenten 2022 en de werkinstructies van Negometrix, zoals hieronder op deze pagina gepubliceerd.

V&V GZ GGZ
197625 Arnhem 197685 Arnhem 197689 Arnhem
197627 Groningen 197686 Groningen 197690 Groningen
197614 Twente 197683 Twente 197687 Twente

Publieksversie van inkoopbeleid

Van het landelijk inkoopkader is ook een publieksversie gemaakt.

Publieksversie van inkoopbeleid

Nota van Inlichtingen

Op 30 juni 2021 hebben we de Nota van Inlichtingen Menzis Zorgkantoor Inkoop Wlz 2022 gepubliceerd. Daarnaast is de Landelijke Nota van Inlichtingen Vraag en Antwoord 2022 bij Aanvulling Inkoopkader Wlz 2021-2023 en een overzicht wijzigingen bij de Aanvulling 2022 van het Landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023 gepubliceerd.
Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn er twee documenten aangepast, namelijk:

  • Bijlage 3 – Overeenkomst Menzis Zorgkantoor 2022-2023
  • Aanvulling 2022 van het Landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023 na Nota van Inlichtingen

We hebben de oude versies vervangen door deze nieuwe versies. De aanpassingen zijn gemarkeerd.

Regionale documenten inkoop Wlz

Landelijke inkoopdocumenten