Ik heb een pgb

Als u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft, komt u veel onderwerpen tegen. We hebben op deze pagina de belangrijkste onderwerpen voor u verzameld.

Algemene wijzigingen doorgeven

Wijzigingen die gevolgen hebben voor uw persoonsgebonden budget (pgb), bent u verplicht door te geven aan het Zorgkantoor. U gebruikt het wijzigingsformulier als u een pgb heeft en als:

  • Het woon- of correspondentie adres of rekeningnummer wijzigt van uw bewindvoerder, curator, mentor of gewaarborgde hulp
  • U langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een ziekenhuis of andere instelling (zorg in natura)
  • U geen pgb meer wenst te hebben
  • U uw pgb wilt omzetten in zorg in natura
  • U langer dan zes weken op vakantie gaat naar het buitenland

Zorgovereenkomst wijzigen

Uw zorgovereenkomst wijzigen is bijvoorbeeld nodig wanneer:

  • Uw zorgaanbieder meer uren voor u gaat werken
  • U een loonsverhoging gaat geven
  • U de reiskostenvergoeding wijzigt

U kunt uw wijzigingen doorgeven in het PGB Portaal. Hiervoor gaat u naar ‘overzicht zorgovereenkomsten’ en klikt u de zorgovereenkomst aan die u wilt wijzigen.

Uw zorgverlener kan ook een wijziging voor u doorgeven in het PGB Portaal. U dient altijd de wijziging goed te keuren met een digitale ondertekening.

Extra budget

Kunt u met uw huidige budget onvoldoende zorg inkopen? In sommige gevallen komt u in aanmerking voor extra budget. Lees meer over de regeling extra budget op onze website pagina regeling extra budget pgb.

Cliëntondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Lees meer over cliëntondersteuning op onze speciale website pagina.

Pgb in het buitenland

Heeft u een pgb en gaat u op vakantie naar het buitenland? Dan kunt u gebruik maken van uw pgb. Lees verder over de voorwaarden rondom pgb in het buitenland.

PGB Portaal

In het PGB Portaal regelt u alles rondom het pgb zelf. Van het opstellen van een zorgovereenkomst samen met uw zorgverlener tot het declareren van de zorg.

Alles over het PGB Portaal

Folders en formulieren pgb

We hebben een pagina ingericht waar we alle formulieren en folders hebben verzameld. 

Naar folders en formulieren

Snel naar: