Nieuwsoverzicht

Nieuws

 • 16 februari 2021

  Menzis Zorgkantoor vernieuwt Zorgatlas

  Gemotiveerd vanuit het klantperspectief hebben de zorgkantoren van Menzis, CZ, Zilveren Kruis en De Friesland samen één centrale Zorgatlas ontwikkeld. Deze nieuwe Zorgatlas is op 25 januari live gegaan.

  lees meer

 • 15 februari 2021

  Bewust ouder worden? Zorgkantoor helpt met serious game

  Voor veel mensen blijkt het lastig te zijn om na te denken en te praten over ouder worden. Helemaal als het gaat om de langdurige zorg die ze dan misschien nodig hebben. Reden voor Menzis en ons Zorgkantoor om te onderzoeken hoe we ouderen hierbij kunnen helpen. In gesprek erover met initiatiefnemers Esther Harsevoort (medisch advies) en Hanna Baauw (controles).

  lees meer

 • 2 februari 2021

  Philadelphia Zorg krijgt toestemming voor deelname experiment regelarm verantwoorden

  Philadelphia heeft van de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) toestemming gekregen om mee te doen met het experiment Vernieuwend Verantwoorden. In voorbereiding hierop sloot Philadelphia op 29 januari een convenant met zorgkantoren Menzis, CZ en Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  lees meer

 • 26 januari 2021

  Blog: Extra handen voor de zorg ervaringen van Emmy Wietsma

  Tijdens de vorige en huidige lockdown zijn veel mensen opgestaan om te helpen in de zorg. Ook Emmy Wietsma (zorgexpert bij het Menzis Zorgkantoor). Met een geldige BIG-registratie op zak was dit voor haar een vanzelfsprekendheid. Tijdens de 2e golf is zij opgeroepen en heeft zij veel indrukken opgedaan tijdens deze intensieve periode in de zorg. Lees hier haar recente ervaringen.

  lees meer

 • 17 december 2020

  Ouderenzorg in kaart: ruim 120.000 extra ouderen hebben in 2040 verpleegzorg nodig

  Voor het eerst is er een compleet beeld van de huidige en benodigde capaciteit van de verpleegzorg voor ouderen in Nederland. Zorgkantoren, verantwoordelijk voor de uitvoering van de langdurige zorg, hebben dit voor alle regio’s in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat in 2040 ruim 120.000 meer ouderen zorg nodig hebben dan het huidige aantal ouderen dat deze zorg nu krijgt. Namens de samenwerkende zorgkantoren hebben Jan Megens, manager zorgkantoor Menzis, en Caro Verlaan, manager zorgkantoor CZ, de regionale capaciteitsplannen op 16 december aangeboden aan Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij benadrukken daarmee de urgentie van de grote opgave waarvoor alle partijen in de langdurige zorg de komende jaren staan.

  lees meer

 • 27 oktober 2020

  Subsidieregeling bonus zorgprofessionals via het pgb

  Het is onder de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 voor zorginstellingen, gefinancierd via het persoonsgebonden budget uit de Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz, mogelijk voor hun medewerkers een bonus aan te vragen. De regeling wordt aangepast zodat ook deze instellingen gebruik kunnen maken van de regeling.

  lees meer

 • 26 oktober 2020

  Aanvraag kwaliteitskader 2021

  lees meer

 • 20 oktober 2020

  Extra inschrijving voor zorgaanbieders in de sector GGZ

  De maand juli stond in het teken van de aanbesteding Inkoop Wlz 2021. Op dit moment zijn we hard aan het werk om alle inschrijvingen te beoordelen. Vrijdag 23 oktober a.s. communiceren we over het resultaat van de beoordeling middels een voorlopige gunning.

  lees meer

 • 20 oktober 2020

  Menzis Zorgkantoor ondersteunt manifest 'Isoleer het virus, niet de mensen!'

  Menzis Zorgkantoor heeft het manifest ‘Isoleer het virus, niet de mensen’ ondertekent. Het zorgkantoor ondersteunt hiermee het initiatief van het Humanistisch Verbond om tijdens de tweede coronagolf ouderen niet opnieuw te isoleren van de buitenwereld.

  lees meer

 • 10 juli 2020

  Q&A Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

  Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (Wzd) van kracht. Voor de bescherming van de rechtspositie van de cliënten en om hen te ondersteunen bij onvrijwillige zorg kunnen zij een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon (Cvp).

  lees meer

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.