Nieuwsoverzicht

Nieuws

 • 4 december 2018

  Termijn lage eigen bijdrage voor bewoners van instelling verkort

  Gaat u in een instelling wonen? Dan betaalt u de eerste zes maanden de lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg.

  lees meer

 • 20 november 2018

  Regeling meerzorg 2019 veranderd

  Voor klanten in verblijf en thuiswonende klanten met een volledig pakket thuis (VPT) is de regeling meerzorg veranderd. De wijzigingen gelden per 1 januari 2019.

  lees meer

 • 24 oktober 2018

  Vooraankondiging subsidieregeling extramurale behandeling 2019

  Zorgkantoren voeren ook in 2019 namens Zorginstituut Nederland (ZiNl) de subsidieregeling Extramurale behandeling uit. Op 22 oktober 2018 is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Zorgkantoren publiceren zo snel mogelijk hierna het inkoopbeleid voor de subsidieregeling in 2019.

  lees meer

 • 10 oktober 2018

  Toekomstbestendige zorg in het aardbevingsgebied

  Iedereen wil graag dat goede zorg beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijft in de toekomst voor de bewoners van het aardbevingsgebied. Dat is het doel waar bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders, corporaties, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, provincie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nationaal Coördinator Groningen mee aan de slag zijn gegaan. Verenigd in de Stuurgroep Zorg hebben zij hierover afspraken gemaakt in de visie (Bevings)bestendige zorg in Groningen. Samen hebben zij vastgesteld hoe de zorginfrastructuur voor intramurale ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in het gebied eruit moet zien om dit doel te bereiken. Daarbij is ook rekening gehouden dat een groot aantal zorggebouwen moet worden versterkt. Het uitgangspunt is dat bewoners zo min mogelijk tijdelijk moeten verhuizen. In de visie doen de partijen voorstellen voor vernieuwing en verbetering van de invulling van de zorg in het gebied, als antwoord op de toekomstige zorgvraag. Op 8 oktober is de visie tijdens een werkbezoek gepresenteerd aan minister Hugo de Jonge van VWS. Hij reageerde positief op de visie. Hij noemt het een heldere visie: ambitieus en tegelijkertijd ook haalbaar met belangrijke aanknopingspunten voor VWS programma’s.

  lees meer

 • 4 oktober 2018

  Nieuwe versie beleidskader contractering Wlz

  Het beleidskader contractering Wlz is geactualiseerd. Het document is een aanvulling op het landelijk inkoopkader. Het beleidskader maakt helder wat zorgkantoren van zorgaanbieders verwachten bij het leveren van Wlz-zorg. De beleidslijnen en voorwaarden zijn uitgangspunt in het overleg tussen zorgkantoor en zorgaanbieder over de kwaliteit van zorg.

  lees meer

 • 29 juni 2018

  Nota van Inlichtingen en Inschrijving Inkoopprocedure

  Na de publicatie van het Zorginkoopbeleid 2019 op 1 juni jl. hebben we nu ook de bijbehorende Nota van Inlichtingen gepubliceerd op onze website. Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn een aantal inkoopdocumenten aangepast.

  lees meer

 • 21 juni 2018

  Controle samenloop wijkverpleging uitgesteld

  De datum voor de controle op Samenloop in de wijkverpleging is uitgesteld naar 1 augustus 2018.

  lees meer

 • 7 juni 2018

  Samenloop Zvw Wlz

  Eind januari zijn Zvw-zorgaanbieders en Wlz-zorgaanbieders geïnformeerd over het juist declareren van zorg voor klanten die of in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen, of een Wlz-indicatie hebben. Deze declaraties worden soms ten onrechte bij de zorgverzekeraar ingediend. Via dit bericht informeren we u over declaraties voor klanten met een Wlz-indicatie.

  lees meer

 • 1 juni 2018

  Publicatie Zorginkoopbeleid Menzis Zorgkantoor 2019-2023

  Menzis Zorgkantoor publiceert Zorginkoopbeleid 2019-2023.

  lees meer

 • 1 juni 2018

  Inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2019

  Inkoop Onafhankelijke Clientondersteuning 2019 geopend.

  lees meer

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.