Nieuwsoverzicht

Nieuws

 • 30 maart 2021

  Vanaf 1 april 2021: wijzigingen mondzorgcontroles

  De Zorgkantoren hebben in 2020 de controleset en de hulptabellen, die horen bij standaard MZ301 (declaratie mondzorg), geüpdatet. Deze update heeft onder meer geleid tot overzichtelijkere hulptabellen.

  lees meer

 • 19 maart 2021

  Accountantsprotocol voor verantwoorden kwaliteitsbudget 2020

  Verstegen Accountant en Zorgkantoren/ZN hebben samen, voortbordurend op het accountantsprotocol 2019 en rekening houdend met de corona-perikelen een vervolgwerkwijze ontwikkeld voor het onderzoek door de accountant op de verantwoording van het kwaliteitsbudget over 2020.

  lees meer

 • 16 maart 2021

  Nacalculatie 2020

  In dit nieuwsbericht vindt u de belangrijkste informatie over de planning en de kaders waarbinnen de nacalculatie moet worden ingevuld. In de NZa-beleidsregel BR/REG-20116a vindt u informatie over de processtappen en verwerking van de nacalculatie. De nacalculatie dient u in via het NZa-portaal. Als u vragen heeft over het NZa-portaal kunt u terecht op de website van de NZa. In het NZa-portaal vindt u per onderdeel informatie over het betreffende onderwerp.

  lees meer

 • 16 februari 2021

  Menzis Zorgkantoor vernieuwt Zorgatlas

  Gemotiveerd vanuit het klantperspectief hebben de zorgkantoren van Menzis, CZ, Zilveren Kruis en De Friesland samen één centrale Zorgatlas ontwikkeld. Deze nieuwe Zorgatlas is op 25 januari live gegaan.

  lees meer

 • 15 februari 2021

  Bewust ouder worden? Zorgkantoor helpt met serious game

  Voor veel mensen blijkt het lastig te zijn om na te denken en te praten over ouder worden. Helemaal als het gaat om de langdurige zorg die ze dan misschien nodig hebben. Reden voor Menzis en ons Zorgkantoor om te onderzoeken hoe we ouderen hierbij kunnen helpen. In gesprek erover met initiatiefnemers Esther Harsevoort (medisch advies) en Hanna Baauw (controles).

  lees meer

 • 2 februari 2021

  Philadelphia Zorg krijgt toestemming voor deelname experiment regelarm verantwoorden

  Philadelphia heeft van de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) toestemming gekregen om mee te doen met het experiment Vernieuwend Verantwoorden. In voorbereiding hierop sloot Philadelphia op 29 januari een convenant met zorgkantoren Menzis, CZ en Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  lees meer

 • 26 januari 2021

  Blog: Extra handen voor de zorg ervaringen van Emmy Wietsma

  Tijdens de vorige en huidige lockdown zijn veel mensen opgestaan om te helpen in de zorg. Ook Emmy Wietsma (zorgexpert bij het Menzis Zorgkantoor). Met een geldige BIG-registratie op zak was dit voor haar een vanzelfsprekendheid. Tijdens de 2e golf is zij opgeroepen en heeft zij veel indrukken opgedaan tijdens deze intensieve periode in de zorg. Lees hier haar recente ervaringen.

  lees meer

 • 17 december 2020

  Ouderenzorg in kaart: ruim 120.000 extra ouderen hebben in 2040 verpleegzorg nodig

  Voor het eerst is er een compleet beeld van de huidige en benodigde capaciteit van de verpleegzorg voor ouderen in Nederland. Zorgkantoren, verantwoordelijk voor de uitvoering van de langdurige zorg, hebben dit voor alle regio’s in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat in 2040 ruim 120.000 meer ouderen zorg nodig hebben dan het huidige aantal ouderen dat deze zorg nu krijgt. Namens de samenwerkende zorgkantoren hebben Jan Megens, manager zorgkantoor Menzis, en Caro Verlaan, manager zorgkantoor CZ, de regionale capaciteitsplannen op 16 december aangeboden aan Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij benadrukken daarmee de urgentie van de grote opgave waarvoor alle partijen in de langdurige zorg de komende jaren staan.

  lees meer

 • 27 oktober 2020

  Subsidieregeling bonus zorgprofessionals via het pgb

  Het is onder de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 voor zorginstellingen, gefinancierd via het persoonsgebonden budget uit de Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz, mogelijk voor hun medewerkers een bonus aan te vragen. De regeling wordt aangepast zodat ook deze instellingen gebruik kunnen maken van de regeling.

  lees meer

 • 26 oktober 2020

  Aanvraag kwaliteitskader 2021

  lees meer

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.